Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Εκμάθηση Java μέσω MOOC

Το Sololearn (http://sololearn.com) αποτελεί μια εύχρηστη πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης των βασικών γλωσσών προγραμματισμού.

Πρόσφατα ολοκλήρωσα τα μαθήματα που αφορούν την αντικειμενοστρεφή γλώσσα Java.

Η μάθηση γίνεται μέσω σύντομων κειμένων και μιας σειράς τεστ τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κώδικα, κ.α.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εντολών, ξεκινάμε από πολύ βασικά και καταλήγουν σε εξειδικευμένες εντολές και συναρτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου