Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Εκμάθηση Swift και Ruby μέσω MOOC


Το Sololearn (http://sololearn.com) αποτελεί μια εύχρηστη πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης των βασικών γλωσσών προγραμματισμού.


Το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκα με τις γλώσσες Swift και Ruby. Πρόκειται για 2 γλώσσες με τις οποίες δεν είχα καμία επαφή μέχρι τώρα και το Sololearn που έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω κάποια βασικά πράγματα για αυτές. 

Η μάθηση γίνεται μέσω σύντομων κειμένων και μιας σειράς τεστ τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κώδικα, κ.α.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εντολών, ξεκινάμε από πολύ βασικά και καταλήγουν σε εξειδικευμένες εντολές και συναρτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου