Δευτέρα 29 Ιουλίου 2002

Θερινό Σχολείο Μαθηματικών 2002

Το Θερινό Σχολείο Μαθηματικών που οργάνωσε το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ταλαντούχους προπτυχιακούς φοιτητές, ή πρόσφατους πτυχιούχους, οι οποίοι, προτίθενται να κάνουν Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Στόχοι του Θερινού Σχολείου είναι η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τις Μαθηματικές Επιστήμες, η γνωριμία με σύγχρονους κλάδους των Μαθηματικών και η ενθάρρυνση για Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15-27 Ιουλίου 2002 στο Ηράκλειο και συμμετείχαν συνολικά 54 φοιτητές.

Είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με κλάδους των μαθηματικών που δεν είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.