Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Workshop στην Python 2/2


Στις 22 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε μαζί με τον εκπαιδευτικό Κώστα Σκιαδόπουλο το δεύτερο workshop στην Python με θέμα "Υλοποίηση αλγορίθμων στην Python". Το workshop ήταν συνέχεια του εισαγωγικού που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην υλοποίηση αλγορίθμων στην Python ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύτηκαν σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις της γλώσσας όπως η ανάγνωση αρχείων,  αποθήκευση, κ.α.
Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Workshop στην Python 1/2

Πραγματοποιήσαμε στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, μαζί με τον εκπαιδευτικό Κώστα Σκιαδόπουλο,  workshop με θέμα "Εισαγωγή στον προγραμματισμό Python" για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου στις 17 Αυγούστου. Στο 3ωρό workshop δόθηκαν τα βασικά πλεονεκτήματα της Python και έγινε σύγκριση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. C). Έγινε μια εισαγωγή στους κανόνες σύνταξης της Python. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία δε διδάσκεται στο σχολικό πρόγραμμα.

Έχει προγραμματιστεί και δεύτερο workshop στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα στις 22 Αυγούστου με  θέμα την υλοποίηση αλγορίθμων.