Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 βρέθηκα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για να παρακολουθήσω τις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου  "Κρυπτογραφία και Εφαρμογές στις Ένοπλες Δυνάμεις".

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Συνεδρίου: "Μεγάλο φάσμα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της Στρατιωτικής Επιστήμης βασίζεται στην εφαρμογή κρυπτογραφικών μεθόδων. Ιδιαιτέρως η μαθηματική σκέψη και μεθοδολογία εφαρμόζονται ευρύτατα. Η κατασκευή σχετικών υποδειγμάτων αποτελεί το επίκεντρο πολλών επιστημονικών εργασιών. Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί ένα Συνέδριο που να εστιάζεται σε θεματικές περιοχές και τομείς εφαρμογής της Κρυπτογραφίας."

Με ενδιαφέρον παρακολούθησα την ομιλία του Αριστείδη Κοντογιώρη "Computational Class Field Theory for constructing cryptographic elliptic curves".