Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Εκμάθηση C++ και C# μέσω MOOC

Το Sololearn (http://sololearn.com) αποτελεί μια εύχρηστη πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης των βασικών γλωσσών προγραμματισμού.


Το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκα με τις γλώσσες C++ και C# με τις οποίες ήμουν ήδη εξοικειωμένος και σε πρακτικό επίπεδο ωστόσο ήθελα να έρθω σε επαφή με πράγματα τα οποία έχω χρησιμοποιήσει στην πράξη μέχρι σήμερα.

Η μάθηση γίνεται μέσω σύντομων κειμένων και μιας σειράς τεστ τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κώδικα, κ.α.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εντολών, ξεκινάμε από πολύ βασικά και καταλήγουν σε εξειδικευμένες εντολές και συναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου