Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας [28-31/5/2015]

Μελέτη της συμπτωματολογίας που σχετίζεται με το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών σε κορίτσια ηλικίας 17-25 ετών στο νομό Κέρκυρας 
Άννα Λιώρη1, Παναγιώτης Βλασταράκος2, Μάριος Μαγιολαδιτης3

1 Αγροτική ιατρός στο Κ.Υ. Αγρού-Αγ. Αθανασίου Κέρκυρας. Ειδικευόμενη ιατρός γυναικολογίας-μαιευτικής.
2 Αγροτικός ιατρός στο Κ.Υ. Αγ. Μάρκου Κέρκυρας. Ειδικευόμενος ιατρός γυναικολογίας-μαιευτικής.
3 Μαθηματικός. Εκπαιδευτής ενηλίκων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας


Εισαγωγή/Σκοπός 
Σκοπός της εργασίας είναι η στατιστική μελέτη των συμπτωμάτων που συνδέονται άμεσα με το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) σε κορίτσια ηλικίας 17 μέχρι 25 χρόνων στις σχολικές μονάδες του νομού Κέρκυρας.  Η εργασία έγινε με την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υλικό & Μέθοδος 
Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 300 μαθήτριες σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού Κέρκυρας. Η συλλογή του υλικού της έρευνας έγινε με την τεχνική συμπλήρωσης ανώνυμου κλειστού τύπου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις που αφορούν τη διάρκεια και τη σταθερότητα του κύκλου, στη διαπίστωση συμπτωμάτων που σχετίζονται με το ΣΠΩ όπως αυτά περιγράφονται στη βιβλιογραφία, στη διατροφή, στο οικογενειακό ιστορικό και στη γνώση σε σχέση με το ΣΠΩ.

Στη συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων ώστε αυτά να συγκριθούν με αντίστοιχες παλιότερες μελέτες που έχουν γίνει στο γενικό πληθυσμό είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Αποτελέσματα
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν μια σειρά από διαπιστώσεις. Λιγότερες από τι μισές κοπέλες γνωρίζουν να υπολογίζουν σωστά τον κύκλο τους. Επιπλέον το 10% των ερωτηθέντων κοριτσιών γνωρίζουν ότι πάσχουν από το ΣΠΩ έπειτα από επίσκεψη σε γυναικολόγο ενώ το ποσοστό που φέρει χαρακτηριστικά του συνδρόμου, δηλαδή διαταραχές του κύκλου σε συνδυασμό με κλινικά σημεία υπερανδρογοναιμιας, (2 από τα 3 κριτήρια κατά Rotterdam) ανέρχεται περιπου στο 6%.


Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά από τη μελέτη μας προκύπτει πως το ποσοστό των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας 17 εως 25 ετών του νομού Κέρκυρας που πιθανόν πάσχει ή μπορεί να εμφανίσει Πολυκυστικές Ωοθήκες, πλησιάζει τα ποσοστά που δίνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και από αντίστοιχες  μελέτες που έχουν γίνει στην Ευρώπη και στη νήσο Λέσβου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου