Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Campaign about PCOS in Greek Schools

"Studying the symptoms which are related to Polycystic Ovary Syndrome on girls 17-25 years old in Corfu" A. Liori, P. Vlastarakos, Marios Magioladitis

Read the results of our study here.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου