Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Received Google Developer Challenge Scholariship

I have been selected to receive Google Developer Challenge Scholarship 2017/2018 to the Android Basics track.

#GoogleUdacityScholars.

Thanks Udacity and Google Scholarship Team!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου