Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Το Corfupedia ως παράδειγμα εφαρμογής των digital humanities

Οι εκπαιδευτικοί  Σωτήρης Φωτίου και Μάριος Μαγιολαδίτης  παρουσίασαν εργασία στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα 13-15 Οκτωβρίου 2017 με θέμα "Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αρχών των digital humanities σε διαθεματικά σχολικά project".

Στην εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής των σημαντικότερων αρχών των digital humanities (DH - ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών) στην εκπαίδευση. 

Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των DH και η εφαρμογή τους στο βραβευμένο σχολικό project CorfuPedia κατά την σχολική χρονιά 2016-2017 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της καταγραφής των επιμέρους χαρακτηριστικών παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες αλλά και οι διευκολύνσεις των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Στόχος είναι να καταγραφούν και να αναλυθούν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα από την εμπειρία μας ώστε οι εκπαιδευτικοί επόμενων project να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εργασία ως ένα εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση δυσκολιών αλλά και για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους.

Το CorfuPedia είναι ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα με κύριο σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στην Wikipedia, μέσω της δημιουργίας νέων λημμάτων πάνω στην ιστορία του τόπου που ζουν. Στο σχέδιο δράσης συμμετείχαν περισσότεροι από 100 μαθητές, 20 καθηγητές και ερευνητές.

Το project έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 2016-2017 σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Όπως αναφέρεται στην εργασία: "Η Κέρκυρα έχει αναφορές από αρχαιοτάτους χρόνους και πολλές σημαντικές προσωπικότητες της ανθρώπινης και Ελληνικής ιστορίας, από τον Οδυσσέα έως τον Ωνάση και από τον Θερβάντες ως τον Durrel πέρασαν ένα διάστημα της ζωής τους στο νησί. Επίσης οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί κατά τη διάρκεια της κατοχής του νησιού άφησαν σημαντικά μνημεία τα οποία αποτελούν ακόμα και σήμερα ζωντανή ιστορία του τόπου. Οι μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία πρότειναν το project στους καθηγητές τους, αφού είχαν ήδη γνωρίσει τη Βικιπαίδεια, και είδαν ότι δεν υπάρχουν πολλά λήμματα που να αναφέρονται στην τοπική ιστορία."

Το project πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Wikimedia User Group Greece, χρηματοδοτείται μερικώς και υποστηρίζεται από το Wikimedia Foundation στα πλαίσια των εγχειρημάτων Wikipedia in Education και Why Women Don’t Edit Wikipedia?

Την παρουσίαση, εκ μέρους των συγγραφέων, έκανε ο πληροφορικός Σωτήρης Φωτίου.

Η εργασία που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο βρίσκεται στον Τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου και είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά εδώ.

Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι διαθέσιμες στο Wikimedia Commons και στο Academia.edu και μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Οι συγγραφείς ακολουθώντας το πνεύμα της Wikipedia δημοσίευσαν τις διαφάνειες και φωτογραφίες από την παρουσία τους στο συνέδριο με την παρακάτω άδεια χρήσης: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου